For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.12.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.01.2018 Examinarea preliminara 20.03.2018 Constituirea depozitului national reglementar 20.03.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2019 Eliberarea brevetului (Z) 28.12.2022 Valabil pana la 30.09.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1261
(21)Numarul depozituluis 2017 0142
(22)Data depozitului2017.12.28
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; CIOBANU Oleg, MD; CIOBANU Radu, MD; GUŢU Marin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTurbină eoliană cu ax vertical (variante)
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2019
Y, BOPI 06/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.06.30
(47)Data eliberării brevetului2019.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.12.28
 Data decăderii din drepturi2022.12.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2017 0142