For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.03.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.04.2018 Examinarea preliminara 15.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 18.05.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2019 Eliberarea brevetului (Z) 27.03.2023 Valabil pana la 31.12.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1282
(21)Numarul depozituluis 2018 0027
(22)Data depozitului2018.03.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIE PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGRUMEZA Irina, MD; GUDIMA Angela, MD; MACARI Artur, MD; COEV Ghenadii, MD; CARTAŞEV Anatoli, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIE PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a semifabricatelor din carne tocată
(13)Codul documentului
Z, BOPI 04/2019
Y, BOPI 09/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 13/00 (2016.01); A23L 13/40 (2016.01); A23L 13/60 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.09.30
(47)Data eliberării brevetului2019.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.27
 Data decăderii din drepturi2023.03.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2018 0027