For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.06.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.07.2018 Examinarea preliminara 05.11.2018 Constituirea depozitului national reglementar 05.11.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2019 Eliberarea brevetului (Z) 27.06.2023 Valabil pana la 31.03.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 17.06.2024 27.06.2024 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1311
(21)Numarul depozituluis 2018 0066
(22)Data depozitului2018.06.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOCIUG Adrian, MD; NACU Viorel, MD; MACAGONOVA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru conservarea corneei şi examinarea celulelor endoteliale ale corneei
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2019
Y, BOPI 02/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 1/02 (2006.01); A61B 10/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.02.28
(47)Data eliberării brevetului2019.09.30
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.06.27
 Data decăderii din drepturi2023.06.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/s 2018 0066