For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.07.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.07.2018 Examinarea preliminara 31.10.2018 Constituirea depozitului national reglementar 31.10.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2019 Eliberarea brevetului (Z) 29.05.2023 09.07.2023 Valabil pana la 09.07.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1331
(21)Numarul depozituluis 2018 0071
(22)Data depozitului2018.07.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAGONOVA Olga, MD; NACU Viorel, MD; COCIUG Adrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnostic imunologic ale leziunilor experimentale pemfigus-like la şobolani
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/49 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.04.30
(47)Data eliberării brevetului2019.11.30
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.07.09
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2018 0071