For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.03.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.04.2019 Examinarea preliminara 20.05.2019 Constituirea depozitului national reglementar 20.05.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2020 Eliberarea brevetului (Z) 01.03.2024 Valabil pana la 19.05.2024 01.03.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1385
(21)Numarul depozituluis 2019 0029
(22)Data depozitului2019.03.01
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTRUTINSCHII Tudor, MD; MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAdaos alimentar biologic activ
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2020
Y, BOPI 11/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 33/00 (2016.01); A61K 9/14 (2006.01); A61K 131/00 (2006.01); A61K 36/21 (2006.01); A61K 36/483 (2006.01); A61K 36/87 (2006.01); A61P 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.11.30
(47)Data eliberării brevetului2020.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.03.01
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10413, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2019 0029