For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.07.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.07.2019 Examinarea preliminara 23.07.2019 Constituirea depozitului national reglementar 23.07.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2020 Eliberarea brevetului (Z) 20.06.2024 04.07.2024 Valabil pana la 04.07.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1389
(21)Numarul depozituluis 2019 0068
(22)Data depozitului2019.07.04
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiALSALIEM Tatiana, MD; DONOS Ala, MD; TAGADIUC Olga, MD; REVENCO Ninel, MD; SPÎNU Constantin, MD; ILIEV Albina-Mihaela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnostic diferenţial al infecţiei rotavirale în baza acidozei metabolice la sugari  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2020
Y, BOPI 11/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/145 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.11.30
(47)Data eliberării brevetului2020.06.30
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.04
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2019 0068