For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.10.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.11.2019 Examinarea preliminara 30.12.2019 Constituirea depozitului national reglementar 03.01.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2020 Eliberarea brevetului (Z) 19.05.2024 15.10.2024 Valabil pana la 15.10.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1425
(21)Numarul depozituluis 2019 0107
(22)Data depozitului2019.10.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD; PANICI Ion, MD; PISARENCO Sergiu, MD; CRUDU Oleg, MD; SAVIN Oleg, MD; ZUGRAV Tatiana, MD; LUPU Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de hemostază endoscopică a hemoragiilor variceale cirogene  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2020
Y, BOPI 03/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/16 (2015.01); A61L 24/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.03.31
(47)Data eliberării brevetului2020.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.10.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2019 0107