For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.09.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.10.2020 Examinarea preliminara 11.11.2020 Constituirea depozitului national reglementar 11.11.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2021 Eliberarea brevetului (Z) 25.02.2024 23.09.2025 Valabil pana la 23.09.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1509
(21)Numarul depozituluis 2020 0117
(22)Data depozitului2020.09.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBAERLE Alexei, MD; TATAROV Pavel, MD; SANDU Iuliana, MD; STURZA Rodica, MD; MACARI Artur, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a fibrelor alimentare din şrot de seminţe de in
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2021
Y, BOPI 03/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 33/21 (2016.01); A23L 33/22 (2016.01); A23L 25/00 (2016.01); A23L 29/238 (2016.01); A23L 33/125 (2016.01); A23J 1/14 (2006.01); C08B 37/14 (2006.01); A23J 1/14 (2006.01); A61K 36/55 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.03.31
(47)Data eliberării brevetului2021.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.09.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2020 0117