For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.05.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.06.2021 Examinarea preliminara 28.07.2021 Constituirea depozitului national reglementar 28.07.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2023 Eliberarea brevetului (Z) 14.06.2024 21.05.2026 Valabil pana la 21.05.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1632
(21)Numarul depozituluis 2021 0042
(22)Data depozitului2021.05.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPETROV Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTransmisie electrică pentru vehiculul hibrid  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2023
Y, BOPI 07/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60L 15/20 (2006.01); B60W 20/10 (2016.01); B60K 6/22 (2007.10); H02P 21/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.07.31
(47)Data eliberării brevetului2023.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.05.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2021 0042