For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.10.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.11.2021 Examinarea preliminara 23.11.2021 Constituirea depozitului national reglementar 23.11.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2023 Eliberarea brevetului (Z) 14.06.2024 08.10.2026 Valabil pana la 08.10.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1631
(21)Numarul depozituluis 2021 0086
(22)Data depozitului2021.10.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOSCALIC Roman, MD; CARAMAN Mariana, MD; CREMENEAC Larisa, MD; MAŞNER Oleg, MD; COJUŞNEANU Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de creştere a iepurilor
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2023
Y, BOPI 07/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01); A61K 35/741 (2015.01); A23K 10/10 (2016.01); A23K 10/18 (2016.01); A23K 50/00 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.07.31
(47)Data eliberării brevetului2023.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.10.08
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2021 0086