For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.06.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.06.2022 Examinarea preliminara 04.10.2022 Constituirea depozitului national reglementar 04.10.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2023 Eliberarea brevetului (Z) 24.06.2024 01.06.2027 Valabil pana la 01.06.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1662
(21)Numarul depozituluis 2022 0033
(22)Data depozitului2022.06.01
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBENDELIC Eugeniu, MD; ALSALIEM Sulaiman, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiŞunt antiglaucomatos cu supapă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 08/2023
Y, BOPI 01/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/007 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.01.31
(47)Data eliberării brevetului2023.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.06.01
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2022 0033