din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 27.01.2022 Atribuirea datei de depozit 16.02.2022 Examinarea preliminara 31.03.2022 Publicarea cererii 30.06.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 15.12.2022 Examinarea de fond 15.03.2023 Inregistrarea 14.04.2023 Eliberarea certificatului de inregistrare 30.05.2024 27.01.2032 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 38045

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 38045
(151) Data înregistrării 15.03.2023
(181) Data de expirare 27.01.2032
(210) Numărul de depozit 049553
(220) Data de depozit 27.01.2022
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 03/2022
(450) Publicarea mărcii BOPI 05/2023
(531) Clasificarea de la Viena 14.01.01; 14.01.02; 15.01.01; 15.01.19; 15.09.11; 15.09.25; 27.03.15; 27.05.11; 29.01.13
(540) Reproducerea mărcii CONTACT
Imagine pentru nr. de depozit:  049553
Descrierea mărcii Marca solicitată este combinată, prezentată prin sintagma ”CONTACT”, executate cu caractere originale. Desemnarea solicitată este formată artificial şi are sens fantezist pentru produsele solicitate.
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate violet, albastru, alb
(730) Solicitant/Titular MGB-COMERŢ S.R.L.
Str. Dimineţii nr. 63, ap. 18, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova;
MG-COMPLET S.R.L., societate comercială
Str. Dimitrie Moruzi nr. 21, MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri
Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă GOMENIUK Iuri, mandatar autorizat
Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 06, 17, 35, 37
Lista produselor şi/sau serviciilor 06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru edificare şi construcţii; construcţii transportabile metalice; cabluri şi fire neelectrice din metale comune; mici articole de fierărie; containere metalice pentru depozitare sau transport; seifuri;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi semiprocesate; materiale plastice şi răşini extrudate destinate utilizării în producţie; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare; ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile, nemetalice;
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume servicii de operare on-line pe pieţe pentru vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care vânzătorii afişează produsele sau serviciile care urmează să fie oferite spre vânzare, achiziţionare sau spre licitare prin intermediul Internetului, în scopul facilitării vânzării de produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite de vânzători, serviciilor de performanţă a cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea unui ghid de căutare de publicitate on-line care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; oferirea unei baze de date de căutare on-line de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi reparaţii; extracţie minieră, foraje pentru extracţia de petrol şi de gaze.
Rezultatele examinarii: Decizia din 15.12.2022
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta: 35
- se respinge: 06, 17, 37

27.09.2022 Aviz provizoriu de respingere partiala
15.12.2022 Decizie de inregistrare a marcii fara contestatie la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\53405.mp3
Up