For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.08.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.09.2007 Examinarea preliminară 03.12.2007 Examinarea de fond 28.02.2009 Publicarea cererii (A) 31.12.2009 Publicarea hot. de acordare (F2) 30.06.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2010 Eliberarea brevetului (G2) 06.08.2012 Valabil până la 28.02.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 22.10.2021 06.08.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3990
(21)Numarul depozituluia 2007 0218
(22)Data depozitului2007.08.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPU Mihai, MD; MATRONIŢKII Alexandr, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de purificare umedă a gazelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 47/10 (2006.01); B01D 47/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.12.31
(47)Data eliberării brevetului2010.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.08.06
 Data decăderii din drepturi2012.08.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2007 0218