For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.11.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.01.2010 Examinarea preliminara si de fond 30.11.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2011 Eliberarea brevetului (C1) 23.11.2014 Valabil pana la 31.05.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4074
(21)Numarul depozituluia 2009 0124
(22)Data depozitului2009.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.12.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANISIMOV Vladimir, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Konstantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCarcasă pentru seră
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2011
B1, BOPI 11/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 9/14 (2006.01); A01G 9/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.11.30
(47)Data eliberării brevetului2011.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.11.23
 Data decăderii din drepturi2014.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2009 0124