For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.10.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.05.2012 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2013 Eliberarea brevetului (C1) 12.10.2016 Valabil pana la 30.04.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4208
(21)Numarul depozituluia 2011 0088
(22)Data depozitului2011.10.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.12.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIT Mihail, MD; IOIŞER Anatolii, MD; ŞIT Boris, MD; YOSHER Albert, IL;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiPompă de căldură cu tub de vârtejuri
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2013
B1, BOPI 02/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F25B 29/00 (2006.01); F25B 30/00 (2006.01); F25B 30/02 (2006.01); F25B 41/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.02.28
(47)Data eliberării brevetului2013.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.10.12
 Data decăderii din drepturi2016.10.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2011 0088