For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.07.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 09.09.2009 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.01.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2010 Eliberarea brevetului (Z) 10.07.2014 Valabil până la 28.02.2015 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 10.07.2015 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului135
(21)Numarul depozituluis 2009 0131
(22)Data depozitului2009.07.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURATSCHII Vladimir, MD; ERMURATSCHII Vasili, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Încălzitor solar combinat de agenţi termici lichid şi gazos
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/00 (2006.01); F24J 2/04 (2006.01); F24J 2/24 (2006.01); F24J 2/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.09.30
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, Str. Petru Rareş nr.18, MD-2005,Chişinău,Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.07.10
 Data decăderii din drepturi2014.07.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2009 0131