For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.02.2011 Tansformarea in CBISD 15.02.2011 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2011 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2011 Eliberarea brevetului (Z) 23.11.2014 Valabil pana la 31.07.2015 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului362
(21)Numarul depozituluis 2011 0028
(22)Data depozitului2009.11.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTurbină a motorului eolian cu ax de rotaţie vertical
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2009 0122 2011.02.11
(13)Codul documentului
Z, BOPI 11/2011
Y, BOPI 04/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/00 (2006.01); F03D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.04.30
(47)Data eliberării brevetului2011.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.11.23
 Data decăderii din drepturi2014.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2011 0028