For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.01.2013 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.03.2013 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2014 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2014 Eliberarea brevetului (Z) 23.01.2018 Valabil pana la 31.08.2018 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului727
(21)Numarul depozituluis 2013 0009
(22)Data depozitului2013.01.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURACHI Iurie, MD; BERZAN Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru reglarea tensiunii alternative (variante)  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 08/2014
Y, BOPI 01/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 5/00 (2006.01); H02M 5/257 (2006.01); G05F 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.01.31
(47)Data eliberării brevetului2014.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.01.23
 Data decăderii din drepturi2018.01.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2013 0009