For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.03.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.04.2014 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2015 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2016 Eliberarea brevetului (Z) 19.03.2019 Valabil pana la 30.11.2019 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului908
(21)Numarul depozituluis 2014 0038
(22)Data depozitului2014.03.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiAbsorber pentru colectorul solar
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2016
Y, BOPI 05/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/14 (2006.01); F24J 2/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.05.31
(47)Data eliberării brevetului2016.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.03.19
 Data decăderii din drepturi2019.03.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2014 0038