For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.02.2017 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 24.02.2017 Constituirea depozitului naţional reglementar 24.03.2017 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.07.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2018 Eliberarea brevetului (Z) 24.02.2022 Valabil până la 15.08.2022 24.02.2023 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1160
(21)Numarul depozituluis 2017 0025
(22)Data depozitului2017.02.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTELEUŢĂ Alexandru, MD; TÎRŞU Mihai, MD; COLŢUN Maricica, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Seră
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 9/14 (2006.01); A01G 9/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.07.31
(47)Data eliberării brevetului2018.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.02.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/Inventions/details/s 2017 0025