For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.02.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.02.2017 Constituirea depozitului national reglementar 24.03.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2018 Eliberarea brevetului (Z) 24.02.2022 Valabil pana la 30.09.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1160
(21)Numarul depozituluis 2017 0025
(22)Data depozitului2017.02.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTELEUŢĂ Alexandru, MD; TÎRŞU Mihai, MD; COLŢUN Maricica, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiSeră
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2018
Y, BOPI 07/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 9/14 (2006.01); A01G 9/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.07.31
(47)Data eliberării brevetului2018.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.02.24
 Data decăderii din drepturi2022.02.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2017 0025