For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului3036
(21)Numarul depozituluia 2001 0264
(22)Data depozitului2001.08.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.09.2001
(71)SolicitantBRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD;
(72)InventatorBRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD;
(73)TitularBRAILA Alexandru, MD; BRAILA Valentina, MD;
(54)Titlul inventiei Maşină volumică rotativă (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F04C 2/00 (2006.01); F01C 1/00 (2006.01); F01C 1/02 (2006.01);
(41)Data publicarii cererii2005.06.30
(19)TaraMD
(47)Data eliberării brevetului2007.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.08.03
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:5360, 2015.04.28
Datele iniţiale:BRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD
Datele finale:BRAILA Alexandru, MD; BRAILA Valentina, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200264