For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.08.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.08.2003 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2005 Publicarea cererii (A) 30.04.2006 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.10.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2006 Eliberarea brevetului (G2) 03.08.2018 Valabil pana la 29.02.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3036
(21)Numarul depozituluia 2001 0264
(22)Data depozitului2001.08.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.09.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBRAILA Alexandru, MD; BRAILA Valentina, MD;
(54)Titlul inventieiMaşină volumică rotativă (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2007
F2, BOPI 04/2006
A, BOPI 06/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F04C 2/00 (2006.01); F01C 1/00 (2006.01); F01C 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.04.30
(47)Data eliberării brevetului2007.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.08.03
 Data decăderii din drepturi2018.08.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.02.29
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:5360, 2015.04.28
Datele iniţiale:BRAILA Marin, MD; BRAILA Alexandru, MD
Datele finale:BRAILA Alexandru, MD; BRAILA Valentina, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0264