For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.12.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 15.12.2003 Examinarea preliminară 02.03.2004 Examinarea de fond 31.07.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (G2) 05.12.2008 Valabil până la 30.06.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 17.05.2022 05.12.2023 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2499
(21)Numarul depozituluia 2003 0282
(22)Data depozitului2003.12.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.12.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBALANUŢĂ Anatol, MD; TARAN Nicolae, MD; COLIŞ Ion, MD; COSTANDACHI Ştefan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a vinului roşu de masă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/022 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.12.05
 Data decăderii din drepturi2008.12.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200282