For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.12.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.12.2003 Examinarea preliminara 02.03.2004 Examinarea de fond 31.07.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (G2) 05.12.2008 Valabil pana la 30.06.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2499
(21)Numarul depozituluia 2003 0282
(22)Data depozitului2003.12.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.12.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBALANUŢĂ Anatol, MD; TARAN Nicolae, MD; COLIŞ Ion, MD; COSTANDACHI Ştefan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a vinului roşu de masă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2006
F1, BOPI 07/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/022 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.12.05
 Data decăderii din drepturi2008.12.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0282