For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.10.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.10.2004 Examinarea preliminara 30.10.2004 Examinarea de fond 30.06.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (G2) 19.10.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2804
(21)Numarul depozituluia 2004 0249
(22)Data depozitului2004.10.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDIKUSAR Alexandru, MD; SIDELINICOVA Svetlana, MD; REDCOZUBOVA Olga, MD; GLOBA Pavel, MD; SÎRBU Lilian, MD; VIERU Vadim, MD; TIGHINEANU Ion, MD; URSACHI Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a nanocompozitului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2006
F1, BOPI 06/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/00 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala, SĂU Tatiana, GHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.10.19
 Data decăderii din drepturi2006.10.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200249