For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.10.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.10.2004 Examinarea preliminară 30.10.2004 Examinarea de fond 30.06.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (G2) 19.10.2006 Valabil până la 31.01.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 05.12.2021 19.10.2024 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2804
(21)Numarul depozituluia 2004 0249
(22)Data depozitului2004.10.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDIKUSAR Alexandru, MD; SIDELINICOVA Svetlana, MD; REDCOZUBOVA Olga, MD; GLOBA Pavel, MD; SÎRBU Lilian, MD; VIERU Vadim, MD; TIGHINEANU Ion, MD; URSACHI Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a nanocompozitului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/00 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala, SĂU Tatiana, GHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.10.19
 Data decăderii din drepturi2006.10.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0249