For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.02.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.07.2005 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2007 Eliberarea brevetului (G2) 18.10.2021 09.02.2022 Valabil până la 09.02.2023 Achitarea taxei de menţinere 09.02.2025 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului3134
(21)Numarul depozituluia 2005 0037
(22)Data depozitului2005.02.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.04.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(54)Titlul inventiei Sigiliu monobloc cu cablu
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09F 3/03 (2006.01); E05B 39/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.08.31
(47)Data eliberării brevetului2007.05.31
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia, PLOPA Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.02.09
 Contract de cesiune
EtapaCerere (Solicitant)
Nr. şi data deciziei:827, 2005.06.20
Nr. şi data contractului:807, 2005.06.20
Datele iniţiale:"OLIMP" S.R.L., MD; Str. Calea Basarabiei nr. 28, bloc 2, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:CERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200037