For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.02.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.07.2005 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2007 Eliberarea brevetului (G2) 09.02.2022 Valabil pana la 31.10.2023 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3134
(21)Numarul depozituluia 2005 0037
(22)Data depozitului2005.02.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.04.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(54)Titlul inventieiSigiliu monobloc cu cablu
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2007
F1, BOPI 08/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09F 3/03 (2006.01); E05B 39/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.08.31
(47)Data eliberării brevetului2007.05.31
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia, PLOPA Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.02.09
 Data decăderii din drepturi2022.02.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.10.31
 Contract de cesiune
EtapaCerere (Solicitant)
Nr. şi data deciziei:827, 2005.06.20
Nr. şi data contractului:807, 2005.06.20
Datele iniţiale:"OLIMP" S.R.L., MD; Str. Calea Basarabiei nr. 28, bloc 2, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:CERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0037