For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.12.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.02.2008 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2009 Eliberarea brevetului (G2) 25.12.2019 Valabil până la 31.01.2020 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 17.04.2021 25.06.2021 Achitarea taxelor de menţinere şi suplimentară 25.12.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului3657
(21)Numarul depozituluia 2007 0344
(22)Data depozitului2007.12.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.12.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOREŢCHI Liuba, MD; BAHNAREL Ion, MD; FRUNZE Nina, MD; COREŢCHI Liliana, MD; SPÎNU Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de fungi Penicillium viride 2 pentru solubilizarea compusilor insolubili ai cobaltului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01); C01G 51/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondinterimat/CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.12.25
 Data decăderii din drepturi2019.12.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200344