For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.12.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.02.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2009 Eliberarea brevetului (G2) 25.12.2019 Valabil pana la 31.07.2021 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3657
(21)Numarul depozituluia 2007 0344
(22)Data depozitului2007.12.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.12.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOREŢCHI Liuba, MD; BAHNAREL Ion, MD; FRUNZE Nina, MD; COREŢCHI Liliana, MD; SPÎNU Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Penicillium viride 2 pentru solubilizarea compusilor insolubili ai cobaltului  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2009
F1, BOPI 07/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01); C01G 51/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.12.25
 Data decăderii din drepturi2019.12.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2021.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0344