For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.11.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.11.2009 Examinarea preliminară şi de fond 28.02.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2010 Eliberarea brevetului (C2) 13.11.2014 Valabil până la 31.05.2016 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4016
(21)Numarul depozituluia 2009 0118
(22)Data depozitului2009.11.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.11.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; CIORNEA Victor, MD; ŞOVA Sergiu, MD; ŢAPCOV Victor, MD; NOVIŢCHI Ghenadie, MD; GÎNJU Dumitru, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei D ihidrat de {( hexaaquacalciu)- [ μ -hidroxi- μ -acetato -O,O′- bis(nitrilotriacetatocrom(III)) ]} ce posedă proprietăţi de material dielectric
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 229/16 (2006.01); C07C 229/76 (2006.01); C07F 3/04 (2006.01); C07F 11/00 (2006.01); H01B 3/02 (2006.01); H01B 3/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.11.13
 Data decăderii din drepturi2014.11.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200118