For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.11.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.11.2009 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2010 Eliberarea brevetului (C2) 13.11.2014 Valabil pana la 31.05.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4016
(21)Numarul depozituluia 2009 0118
(22)Data depozitului2009.11.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.11.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; CIORNEA Victor, MD; ŞOVA Sergiu, MD; ŢAPCOV Victor, MD; NOVIŢCHI Ghenadie, MD; GÎNJU Dumitru, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDihidrat de  {(hexaaquacalciu)-[μ-hidroxi-μ-acetato-O,O′-bis(nitrilotriacetatocrom(III))]}  ce posedă proprietăţi de material dielectric
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2010
B1, BOPI 02/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 229/16 (2006.01); C07C 229/76 (2006.01); C07F 3/04 (2006.01); C07F 11/00 (2006.01); H01B 3/02 (2006.01); H01B 3/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.11.13
 Data decăderii din drepturi2014.11.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2009 0118