For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.12.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 25.02.2010 Examinarea preliminară şi de fond 30.06.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2011 Eliberarea brevetului (C1) 18.12.2012 Valabil până la 30.06.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4047
(21)Numarul depozituluia 2009 0136
(22)Data depozitului2009.12.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.03.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; PRIDA Andrei, MD; IALOVAIA Antonina, MD; KRAJEVSKAIA Alla, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de stabilizare a vinului materie primă contra tulburărilor cristaline
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/12 (2006.01); C12G 1/10 (2006.01); C12H 1/02 (2006.01); C12H 1/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.06.30
(47)Data eliberării brevetului2011.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.12.18
 Data decăderii din drepturi2012.12.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200136