For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.12.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.02.2010 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2011 Eliberarea brevetului (C1) 18.12.2012 Valabil pana la 30.06.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4047
(21)Numarul depozituluia 2009 0136
(22)Data depozitului2009.12.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.03.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; PRIDA Andrei, MD; IALOVAIA Antonina, MD; KRAJEVSKAIA Alla, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de stabilizare a vinului materie primă contra tulburărilor cristaline
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2011
B1, BOPI 06/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/12 (2006.01); C12G 1/10 (2006.01); C12H 1/02 (2006.01); C12H 1/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.06.30
(47)Data eliberării brevetului2011.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.12.18
 Data decăderii din drepturi2012.12.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2009 0136