For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.05.2010 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.06.2010 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2011 Eliberarea brevetului (C1) 17.05.2015 Valabil până la 30.11.2016 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 22.10.2021 17.05.2030 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4112
(21)Numarul depozituluia 2010 0067
(22)Data depozitului2010.05.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.05.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Compuşi coordinativi ai cuprului cu 4-(dimetilfenil)-tiosemicarbazonele 2-formilpiridinei
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); C07D 213/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.05.17
 Data decăderii din drepturi2015.05.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200067