For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.05.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.06.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2011 Eliberarea brevetului (C1) 17.05.2015 Valabil pana la 30.11.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4112
(21)Numarul depozituluia 2010 0067
(22)Data depozitului2010.05.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.05.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompuşi coordinativi ai cuprului cu 4-(dimetilfenil)-tiosemicarbazonele 2-formilpiridinei
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2011
B1, BOPI 05/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); C07D 213/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.05.17
 Data decăderii din drepturi2015.05.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2010 0067