For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.04.2013 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 07.05.2013 Examinarea preliminară şi de fond 30.06.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2015 Eliberarea brevetului (C1) 02.04.2020 Valabil până la 31.10.2020 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 31.10.2020 02.10.2021 Achitarea taxelor de menţinere şi suplimentară 02.04.2033 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4288
(21)Numarul depozituluia 2013 0017
(22)Data depozitului2013.04.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.04.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; CIOBANU Mihail, MD; BOŢAN Victor, MD; CAŢER Raisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de purificare a apelor subterane de hidrogen sulfurat, ioni de fier (II) şi mangan (II)
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/64 (2006.01); C02F 1/72 (2006.01); C02F 1/52 (2006.01); C02F 9/04 (2006.01); C02F 9/08 (2006.01); C02F 103/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.06.30
(47)Data eliberării brevetului2015.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.04.02
 Data decăderii din drepturi2020.04.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200017