For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.04.2013 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.05.2013 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2015 Eliberarea brevetului (C1) 02.04.2020 Valabil pana la 31.10.2021 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4288
(21)Numarul depozituluia 2013 0017
(22)Data depozitului2013.04.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.04.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; CIOBANU Mihail, MD; BOŢAN Victor, MD; CAŢER Raisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de purificare a apelor subterane de hidrogen sulfurat, ioni de fier (II) şi mangan (II)  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2015
B1, BOPI 06/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/64 (2006.01); C02F 1/72 (2006.01); C02F 1/52 (2006.01); C02F 9/04 (2006.01); C02F 9/08 (2006.01); C02F 103/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.06.30
(47)Data eliberării brevetului2015.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.04.02
 Data decăderii din drepturi2020.04.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2021.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2013 0017