For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.11.2013 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.01.2014 Examinarea preliminară şi de fond 31.12.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2015 Eliberarea brevetului (C1) 29.11.2018 Valabil până la 23.10.2020 31.10.2020 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 29.11.2033 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4313
(21)Numarul depozituluia 2013 0091
(22)Data depozitului2013.11.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; COVALI Alexandr, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; BOLOGA Olga, MD; VEREJAN Ana, MD; BULHAC Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01); C07F 15/04 (2006.01); C07C 281/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.12.31
(47)Data eliberării brevetului2015.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.11.29
 Data decăderii din drepturi2018.11.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200091