For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.11.2013 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.01.2014 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2015 Eliberarea brevetului (C1) 29.11.2018 Valabil pana la 31.10.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4313
(21)Numarul depozituluia 2013 0091
(22)Data depozitului2013.11.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; COVALI Alexandr, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; BOLOGA Olga, MD; VEREJAN Ana, MD; BULHAC Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInhibitor de coroziune a oţelului în apă
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2015
B1, BOPI 12/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01); C07F 15/04 (2006.01); C07C 281/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.12.31
(47)Data eliberării brevetului2015.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.11.29
 Data decăderii din drepturi2018.11.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2013 0091