For comments, suggestions

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4397
(21)Numarul depozituluia 2014 0030
(22)Data depozitului2014.03.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.05.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dmitrii, MD; TÎRŞU Mihai, MD; GOLUB Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Regulator de fază trifazat cu transformator
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 5/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2015.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.01.31
(47)Data eliberării brevetului2016.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.03.28
 Data decăderii din drepturi2019.03.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202014%200030