For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.03.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.04.2014 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2015 Publicarea cererii (A2) 31.01.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2016 Eliberarea brevetului (C1) 28.03.2019 Valabil pana la 31.10.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4397
(21)Numarul depozituluia 2014 0030
(22)Data depozitului2014.03.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.05.2014
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dmitrii, MD; TÎRŞU Mihai, MD; GOLUB Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiRegulator de fază trifazat cu transformator
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2016
B1, BOPI 01/2016
A2, BOPI 09/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 5/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2015.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.01.31
(47)Data eliberării brevetului2016.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.03.28
 Data decăderii din drepturi2019.03.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2014 0030