For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.04.2015 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 29.04.2015 Examinarea preliminară şi de fond 31.10.2015 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2016 Eliberarea brevetului (C1) 06.04.2018 Valabil până la 30.11.2019 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4373
(21)Numarul depozituluia 2015 0032
(22)Data depozitului2015.04.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.04.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiVALCOV Victor, MD; VIŞANU Vitalie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVALCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiVALCOV Victor, MD; BUTNARU Vlad, MD;
(54)Titlul inventiei Sistem de încălzire cu radiaţi e infraroşi e a ştergăto rului de parbriz
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60S 1/02 (2006.01); H05B 3/84 (2006.01); H05B 6/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.10.31
(47)Data eliberării brevetului2016.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.04.06
 Data decăderii din drepturi2018.04.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200032