For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.04.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.04.2015 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2015 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2016 Eliberarea brevetului (C1) 06.04.2018 Valabil pana la 30.11.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4373
(21)Numarul depozituluia 2015 0032
(22)Data depozitului2015.04.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.04.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiVALCOV Victor, MD; VIŞANU Vitalie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVALCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiVALCOV Victor, MD; BUTNARU Vlad, MD;
(54)Titlul inventieiSistem de încălzire cu radiaţie infraroşie a ştergătorului de parbriz
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2016
B1, BOPI 10/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60S 1/02 (2006.01); H05B 3/84 (2006.01); H05B 6/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.10.31
(47)Data eliberării brevetului2016.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.04.06
 Data decăderii din drepturi2018.04.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2015 0032