For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.06.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.08.2016 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2018 Eliberarea brevetului (C1) 22.06.2021 Valabil până la 20.09.2021 22.06.2022 Achitarea taxei de menţinere 22.06.2036 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4509
(21)Numarul depozituluia 2016 0073
(22)Data depozitului2016.06.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.06.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULHAC Ion, MD; DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; CUBA Lidia, MD; TIURINA Jana, MD; BOUROŞ Polina, MD; DRAGANCEA Diana, MD; CLAPCO Steliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Azotaţi de (2,3-butandionă- bis ((izo)nicotinoilhidrazonă)- tris -aqua)fier(III) dihidraţi şi mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi miceliali Fusarium gibbosum CNMN FD 12
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/02 (2006.01); C07D 213/88 (2006.01); C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/77 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.08.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, STAFI Radu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.06.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200073