For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.06.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.08.2016 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2018 Eliberarea brevetului (C1) 22.06.2021 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4509
(21)Numarul depozituluia 2016 0073
(22)Data depozitului2016.06.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.06.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULHAC Ion, MD; DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; CUBA Lidia, MD; TIURINA Jana, MD; BOUROŞ Polina, MD; DRAGANCEA Diana, MD; CLAPCO Steliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiAzotaţi de (2,3-butandionă-bis((izo)nicotinoilhidrazonă)-tris-aqua)fier(III) dihidraţi şi mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi miceliali Fusarium gibbosum CNMN FD 12
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2018
B1, BOPI 08/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/02 (2006.01); C07D 213/88 (2006.01); C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/77 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.08.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, STAFI Radu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.06.22
 Data decăderii din drepturi2021.06.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2016 0073