For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.12.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.04.2017 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2018 Eliberarea brevetului (C1) 15.12.2021 Valabil pana la 31.07.2023 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4502
(21)Numarul depozituluia 2016 0139
(22)Data depozitului2016.12.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.12.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLUN Radu, MD; FALA Valeriu, MD; LACUSTA Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiRemediu medicamentos sub formă de gel pentru tratamentul afecţiunilor parodonţiului (variante)
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2018
B1, BOPI 08/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 8/73 (2006.01); A61K 8/65 (2006.01); A61K 8/97 (2006.01); A61K 9/22 (2006.01); A61K 36/52 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01); A61K 36/31 (2006.01); A61K 31/10 (2006.01); A61P 1/02 (2006.01); A61Q 11/00 (2006.01); A61K 38/54 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.08.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.12.15
 Data decăderii din drepturi2021.12.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202016%200139