For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.05.2018 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.05.2018 Examinarea preliminară 28.06.2018 Constituirea depozitului naţional reglementar 28.06.2018 Examinarea de fond 31.10.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2019 Eliberarea brevetului (C1) 05.10.2022 15.05.2023 Valabil până la 15.05.2024 Achitarea taxei de menţinere 15.05.2038 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4598
(21)Numarul depozituluia 2018 0039
(22)Data depozitului2018.05.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.05.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; RUDI Liudmila, MD; MAFTEI Elena, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; MISCU Vera, MD; CODREANU Svetlana, MD; DUMBRĂVEANU Veronica, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a microalgei Dunaliella salina CNMN-AV-01
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); A01G 33/00 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); C01G 5/00 (2006.01); B82Y 5/00 (2011.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.10.31
(47)Data eliberării brevetului2019.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.05.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200039