For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.05.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.05.2018 Examinarea preliminara 28.06.2018 Constituirea depozitului national reglementar 28.06.2018 Examinarea de fond 31.10.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2019 Eliberarea brevetului (C1) 15.05.2023 Valabil pana la 29.02.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 21.05.2024 15.11.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 15.05.2038 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4598
(21)Numarul depozituluia 2018 0039
(22)Data depozitului2018.05.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.05.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; RUDI Liudmila, MD; MAFTEI Elena, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; MISCU Vera, MD; CODREANU Svetlana, MD; DUMBRĂVEANU Veronica, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a microalgei Dunaliella salina CNMN-AV-01  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2019
B1, BOPI 10/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); A01G 33/00 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); C01G 5/00 (2006.01); B82Y 5/00 (2011.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.10.31
(47)Data eliberării brevetului2019.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.05.15
 Data decăderii din drepturi2023.05.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.02.29
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13226, 2023.10.17
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/a 2018 0039