For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.12.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.03.2009 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2010 Eliberarea brevetului (Z) 18.12.2014 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului37
(21)Numarul depozituluis 2008 0039
(22)Data depozitului2008.12.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNACU Viorel, MD; CIOBANU Pavel, MD; GORNEA Filip, MD; TOPOR Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al pseudartrozei
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2010
Y, BOPI 06/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 5/00 (2006.01); A61K 35/32 (2006.01); A61K 35/28 (2006.01); A61P 19/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.06.30
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.12.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202008%200039